Kategorier
Tandvård

Tandimplantat bättre än löständer

Det finns en skräck hos de flesta och detta i form av att drabbas av tandlossning. Tänderna fyller nämligen så många funktioner att ett liv utan sådana är nästintill omöjligt att föreställa sig. dels så har vi den uppenbara funktionen som tänder fyller – tugga maten – och del så har vi även det rent estetiska. Ett friskt och fräscht leende signalerar vem man är och ger chansen till ett bra första intryck.

Kort sagt; tappar man sina tänder – av någon anledning – så tappar man också en del av sig själv. Det kan bero på väldigt många orsaker att man tappar en eller flera tänder; missbruk, en olycka, medicinering, ålderdom, långvariga kariesangrepp utan åtgärder och oavsett vilken så har åtgärden ofta varit densamma – att man får proteser i form av så kallade löständer.

Löständer – ska vi först och främst tillägga – har hjälpt många människor; men särskilt snygga eller funktionella har de inte varit. Löständer upplevs av många som svåra att tugga med och dessutom så upplever många att det syns att de inte är äkta. En person i exempelvis Norrköping kan därför känna sig hämmad i sin vardag på ett liknande sätt som om det inte fanns några tänder där.

Glädjande är då den relativt nya metod som börjar ersätta löständer och som innebär att man opererar in tandimplantat; någots om vi ska titta lite närmare på här. Tandimplantat är – som sagt – relativt nytt och det gör att det är lite tidigt att dra slutsatser kring huruvida dessa står sig över en längre tid. Men: Det ser lovande ut.

Operera in tandimplantat hos en tandläkare

Tandimplantat innebär att man borrar in titanskruvar i käkbenet och på dessa fäster man förlängningar – distanser – varpå tänderna i fråga – av plast eller av keramik – skruvas fast. Det fina med tandimplantat är att patienter upplever dessa exakt som riktiga tänder; man kan äta utan problem, de sitter fast i munnen på samma sätt och – framförallt; enligt många – så ser de ut som riktiga tänder.

En utomstående kan alltså inte avgöra genom en anblick om en person i Norrköping har tandimplantat eller om leendet är framställt av riktiga tänder. Kort sagt; det framsteg som tandimplantat fört med sig har verkligen kommit att underlätta livet för många personer som tappat sina tänder.

Negativt? Priset för tandimplantat är relativt högt; men här ska man även komma ihåg att försäkringskassan går in och täcker en del av kostnaden och det innebär att du kan besöka en tandläkare i exempelvis Norrköping, få ett tandimplantat inopererat och om kostnaden för detta överskrider 3000 kronor (något det förmodligen gör) så betalas 50 % av Försäkringskassan.

Alla har rätt till ett friskt leende och tack vare tandimplantat så är detta även något som de som av någon anledning tappat sina tänder kan få.